Structura organizatorică

Organigrama
Întreprinderii municipale Regia „Autosalubritate”