START CAMPANIA SOCIALĂ #EUSORTEZ ÎN MUNICIPIUL CHIȘINĂU

 AO RECICLARE în parteneriat cu Î.M. Regia „Autosalubritate” și ABS Recycling a lansat, campania socială #eusortez!

Scopul campaniei sociale este încurajarea cetățenilor să sorteze corect deșeurile pe care le generează zi de zi pentru a avea un oraș curat, precum și un mediu protejat și sănătos.

În cadrul campaniei, care se va desfășura timp de șase luni, locuitorii Municipiului Chișinău, vor fi informați prin intermediul diverselor broșuri, pliante, anunțuri informative, precum și spoturi video de sensibilizare a opiniei publice, care sunt regulile de sortare a deșeurilor municipale.

Aceștia vor fi îndemnați să nu arunce toate deșeurile la un loc într-o singură pungă de gunoi, dar să le sorteze în două fracții:

Resturile alimentare biodegradabile în sacul cu gunoi de culoare neagră;

Deșeurile reciclabile ( hârtia/cartonul, pet-ul, metalul, cioburile de sticlă în sacul de culoare verde.

Directorul interimar al Î.M. Regia „Autosalubritate”, Igor Gîrlea a menționat că, această campanie este binevenită pentru educarea si pregătirea cetățenilor către o sortare mai eficientă, odată cu  implementarea proiectului „Deșeuri Solide Chișinău”, de către primăria Municipiului Chișinău: „ Noi avem scopuri ambițioase, prevăzută în legislație cu privire la rata de reciclare a deșeurilor, pe care trebuie să le îndeplinim. Trebuie să ne ajutăm reciproc, dacă cetățenii vor sorta corect la sursă atunci și munca operatorului ce prestează servicii de evacuare a deșeurilor va deveni mai eficientă. Intre timp, făcând acești pași mici, dar importanți și intensivi vom obține scopurile stabilite, precum și un mediu mai prietenos pentru noi. Sortarea deșeurilor în două fracții este un mic efort care va aduce un mare folos pentru noi toți. Vă îndemnăm să participați la campania #eusortez.”

De menționat este faptul că, în cadrul campaniei operatorul municipal de evacuare a deșeurilor Î.M. Regia „Autosalubritate ” împreună cu partenerii își propun lunar să sorteze și transmite spre reciclare cca 1000 tone de deșeuri.