Servicii persoane juridice

Î.M. Regia „Autosalubritate” este o Întreprindere autogestionară și are deptul exclusiv de a presta servicii  de a colectare şi transportare a deșeurilor pe teritoriul municipiului Chișinău.

Tarife:

 1.  Serviciile de colectare și transportare a deșeurilor municipale, prestate agenților economici, entităților din orașul Chișinău  pentru 1 m3:

– fără TVA – 210.00 lei;

– cu TVA – 252.00 lei

Lista actelor necesare la  încheierea contractului pentru transportarea deşeurilor municipale (persoane juridice)

 1. Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice care confirma mandatul directorului (copia).
 2. Extrasul din Registrul bunurilor imobile pe suprafaţa ocupată în cadrul activităţii (copia).
 3. Contractul de arendă şi extrasul din Registrul Bunurilor Imobile, în cazul arendării suprafeţii totale (copia).
 4. Buletinul de identitate al administratorului Societăţii Comerciale ( copia).
 5. Rechizitele bancare :
  • Codul bancar(BIC);
  • Codul IBAN;
  • numere de telefoane de contact;
 6. Despre întreprindere :
  • adresa poştală;
  • numere de telefoane de contact, s.a;
   (toate confirmate prin semnătura conducătorului / contabilului şef cu ştampila);
 7. Ştampila întreprinderii.

NB : Contractul trebuie semnat de către directorul întreprinderii. În cazul în care, contractul urmează a fi semnat de altă persoană decât directorul sau administratorul, atunci reprezentantul trebuie să deţină procură pe numele său ori delegaţie de strictă evidenţă, pentru dreptul de a încheia şi a semna contractul.

Lista actelor necesare la  încheierea contractului pentru transportarea deşeurilor municipale (blocuri locative):

 1. Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice care confirma mandatul administratorului (copia).
 2. Actul de transmitere a fondului locativ de la balanţă la balanţă (copia).
 3. Lista cu numărul de locatari (pe apartamente).
 4. Rechizitele bancare.
 5. Ştampila asociaţiei.
 6. Buletinul administratorului (copia).

NB : În cazul în care, contractul urmează a fi semnat de altă persoană decât administratorul, reprezentantul acestuia trebuie să deţină procura pe numele său cu dreptul de a încheia şi a semna contractul.