Servicii persoane fizice

Î.M. Regia „Autosalubritate” este o Întreprindere autogestionară și are deptul exclusiv de a presta servicii  de a colectare şi transportare a deșeurilor pe teritoriul municipiului Chișinău.

Tarifele :

 1. Serviciile prestate populației orașului Chișinău pentru 1 m3:

– fără TVA -105, 00 lei.

2. Tariful lunar pentru o persoană fizică :

 • la bloc – 17, 50 lei;
 • sector particular – 35, 00 lei.

Lista actelor necesare la  încheierea contractului pentru transportarea deşeurilor municipale (sector particular):

În caz dacă imobilul este dat în exploatare, proprietarul prezintă :

 1. Buletinul de identitate ( copia);
 2. Extrasul din Registrul bunurilor imobile sau Contractul de vânzare – cumpărare a bunului imobil;
 3. Actele ce atestă numărul de persoane care au viza de reședință în imobilul respectiv și certificatul despre componența  familiei  (copia);
 4. Procura în cazul lipsei proprietarului (copia).

Dacă imobilul nu este dat în exploatare, proprietarul prezintă :

 1. Buletinul de identitate a proprietarului ( copia);
 2. Autorizația de construcție a casei (copia);
 3. Certificat de la Direcția Generală Arhitectură Urbanism și Relații Funciare privind atribuirea adresei poștale (copia);
 4.  În cazul lipsei proprietarului, Procura (copia).