Î.M. REGIA „AUTOSALUBRITATE” A ÎNCHEIAT ÎN LUNA FEBRUARIE 236 CONTRACTE

Î.M. Regia „Autosalubritate” informează că, în luna ianuarie, a încheiat 236 de contracte, în baza cererilor recepționate, dintre care: 62 de contracte noi cu persoane juridice (agenți economici) și 69 de contracte noi cu persoane fizice (sector particular).

Totodată, în a doua lună a acestui an, au mai fost efectuate și 105 contracte reîncheiate / acorduri adiționale la contractele încheiate.

Astfel, de la începutul lui 2024, operatorul municipal de salubrizare a încheiat 446 de contracte noi.

În context, amintim că, pentru a deveni clientul Î.M. Regia „Autosalubritate” trebuie să pregătiți următorul set de acte:

Blocuri locative:

 • Copia certificatului de înregistrare a asociației
 • Copia buletinului administratorului;
 • Lista locatarilor sau indicarea personală în cerere a volumului faptic, în cazul containerelor proprii.
 • Rechizitele bancare, punctele de lucru, date de contact, toate autentificate prin semnătura administratorului și ștampila;
 • În caz de administrare prin contract a blocului – copia contractului respectiv;
 • Copia procurii pentru reprezentanții împuterniciți și copia buletinului lor.

Agenți economici:

 • Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Copia actului de proprietate sau gestiune a imobilului (contractului de locațiune, comodat, etc);
 • Copia buletinului de identitate al administratorului;
 • Copia procurii pentru reprezentanții împuterniciți și copia buletinului lor;
 • Rechizitele bancare, autentificate prin semnătura administratorului și ștampilă.

Persoane fizice:

 • Copia actului de proprietate;
 • Buletinul de identitate;
 • Numărul persoanelor ce locuiesc pe adresa indicată;
 • Cerere.

Ulterior, întreg setul de acte pentru încheierea contractelor directe, privind evacuarea deșeurilor municipale, se va prezenta la sediul Întreprinderii, strada 27 Martie 1918, nr.14, de luni până vineri, între orele 08.00-16.30, pauza de masă 12.00-13.00, sau online, la adresa de mail – contracte@asl.md.

Pentru mai multe informații, accesați http://autosalubritate.md/servicii/servicii-persoane-juridice/ (pentru persoane juridice) / http://autosalubritate.md/servicii/servicii-persoane-fizice/ (pentru persoane fizice) sau sunați la numerele de telefon: 022-740-672 – secția contracte, 022-747-520 – dispecerat.

Fii responsabil. Încheie un contract pentru colectarea și transportarea deșeurilor pe care le generezi și achită factura la timp pentru continuarea în bune condiții a salubrizării Capitalei. Cât de curat este orașul nostru depinde de fiecare dintre noi.