Despre Î.M. Regia „Autosalubritate”

Istoria Întreprinderii Municipale Regia „Autosalubritate”

Istoria Î.M. Regia „Autosalubritate” este una marcată de profesionalism, inovație și responsabilitate față de mediul înconjurător și față de locuitorii Capitalei.

Î.M. Regia „Autosalubritate” a fost înființată în anul 1945, după ce, la ordinul Comisariatului popular de servicii comunale al RSSM, a fost creată entitatea „Sanocistca”, fiind angajați doar 40 de muncitori.

La început, acești muncitori adunau deșeurile manual, în butoaie de lemn și le evacuau cu ajutorul a 14 căruțe trase de cai, la periferiile orașului.   

Ulterior, primul director al Întreprinderii, dl P. V. Znamenschii a implementat metoda mecanizată de evacuare a deșeurilor, prin achiziția de autospeciale, model ZIL-5, GAZ AA, GAZ – 51.

Inițial, trustul era localizat pe str. Cuibîșev nr. 2, iar din 1974 s-a stabilit cu sediul pe str. Kahovscaia, nr. 14, unde se află până în prezent, schimbându-se doar denumirea străzii – 27 martie 1918.

În decurs a 8 decenii, în cadrul Întreprinderii au activat următorii directori: P. V. Znamenschii, C. I. Uveatchin, N. V. Maslov, S. I. Chișinevschii, E.I. Ădemeanu, V. A. Lopațchii, L. I. Dic , V. S. Caznaceev, T. S. Maniv, E. Axentiev, D. Vulpe și actualul director interimar al Î.M. Regia „Autosalubritate”, Igor Gîrlea.

Descrierea Întreprinderii

De-a lungul anilor, Î.M. Regia „Autosalubritate”  a continuat să se dezvolte și să se modernizeze, adaptându-se la noile tehnologii și cerințe de mediu.

În prezent, Î.M. Regia „Autosalubritate” este întreprindere autogestionară, fondată de autoritatea publică locală.

 

Întreprinderea este una dintre cele mai moderne și eficiente nu doar din Capitală, ci și din țară, oferind servicii calitative de colectare și transportare a deșeurilor pentru locuitorii din Municipiul Chișinău și unele suburbii ale orașului. Echipa de specialiști și muncitori dedicați este formată din 420 de persoane, dintre care – 49 sunt femei.

Cea mai mare parte a echipei își începe activitatea de la ora 05:30 dimineața, fără zile de odihnă și sărbători, în vederea menținerii curățeniei și a sănătății mediului înconjurător, contribuind, astfel, la o Capitală curată și sustenabilă pentru generațiile viitoare.

Activitățile de bază ale Întreprinderii:

 – Colectarea şi transportarea deșeurilor municipale;

-Eliminarea prin depozitare și tratare a deșeurilor. 

Activitate suplimentară:

-Gestionarea orologiul municipal.

Î.M. Regia „Autoslubritate” are în gestiune 91 de autospeciale pentru colectarea/ evacuarea, precum și transportarea deșeurilor municipale. Dintre acestea, 44 au fost achiziționate în 2023, în cadrul proiectului „Deșeuri Solide Chișinău”, finanțat de către Primăria Municipiului Chișinău, BERD, BEI (MF) și E5P.

Astfel, în 2023 cu suportul investitorilor internaționali și al Primăriei Chișinău, Întreprinderea a achiziționat, pentru colectarea deșeurilor, 6 autogunoiere cu încărcare laterală (model MAN), 30 de autospeciale  cu încărcare din spate (model RENAULT).

La fel, au fost achiziționate 8 cap tractoare (model IVECO), respectiv 8 semiremorci, pentru transportarea deșeurilor rămase în urma procesului de sortare, la depozitul municipal de deșeuri din comuna Țînțăreni.

Zilnic, din oraș, sunt evacuate cca 5000 m3 de deșeuri municipale, din peste 10000 de containere, dintre care cca 1500 containere pentru deșeuri reciclabile de culoare verde, galbenă și albastră. 

Conform unui grafic stabilit, containerele de la platformele comune de stocare a deșeurilor sunt spălate, dezinfectate, reparate, vopsite iar cele uzate – înlocuite cu altele noi. 

Toate deșeurile din municipiul Chișinău, indiferent dacă au fost sau nu sortate la sursă, sunt duse la Uzina de Sortare unde sunt identificate deșeurile din hârtie/carton, doze de aluminiu, metal, pet, plastic, sticlă, lemn, tetra pak, și transmise reciclatorilor spre revalorificare. Deșeurile rămase în urma procesului de sortare sunt transportate la depozitul municipal de deșeuri din comuna Țînțăreni.

Aici sunt depozitate, compactate, acoperite cu un strat de 20-30 cm pământ, pentru a nu permite răspândirea mirosului și a fracțiilor ușoare pe terenurile adiacente. După procesul de descompunere tot levigatul care se scurge din corpul deșeurilor este tratat și transformat în apă tehnică pură, la stația de tratare a levigatului, unica de acest fel din Republica Moldova și construită din banii alocați de către Primăria Municipiului Chișinău.

Operatorul municipal de salubrizare acordă o atenție deosebită şi condițiilor de muncă în care activează angajații Întreprinderii. Atelierele de reparații, blocurile de producere, vestiarele şi camerele de baie corespund cerințelor tehnico-sanitare. Mai mult, angajaților li se eliberează și haine speciale pentru protecția sanitară, estetice şi comode în lucru, precum și tichete pentru alimente. În fiecare an este organizat controlul medical profesional centralizat.

Î.M. Regia „Autosalubritate” continuă să depună eforturi considerabile pentru a deveni un exemplu de bune practici în domeniul gestionării deșeurilor municipale și un model de urmat pentru alte orașe și companii de profil din regiune.