DEPOZITAREA STICLELOR DE PARBRIZ SAU GEAMURILOR TERMOPAN ÎN CONTAINERE ORI LÂNGĂ PLATFORME ESTE INTERZISĂ

Î.M. Regia „Autosalubritate” informează locuitorii capitalei că, aruncarea în containere sau depozitarea la platformele comune a sticlei de parbriz, geamurilor termopan sau a oglinzilor vechi este INTERZISĂ.


Acestea trebuie colectate separat de celelalte tipuri de sticlă, pentru că nu pot fi reciclate prin metodele obișnuite, având diferite compoziții chimice, cum ar fi stratul de plastic sau metal din parbrizul auto, ce pot afecta procesul de reciclare a sticlei obișnuite.


Mai mult, în procesul de colectare a deșeurilor, aceste tipuri de deșeuri pot cauza defectarea autospecialelor și pot provoca daune echipamentelor de la Uzina de sortare, punând în pericol sănătatea muncitorilor care lucrează la procesul de evacuare și sortare a deșeurilor.


Astfel, operatorul municipal de salubrizare recomandă ca aceste tipuri de sticlă să fie duse la punctele de colectare specializate pentru sticla industrială sau să fie predate agenților economici care desfășoară activități de fabricare/instalare a geamurilor termopan, a parbrizelor auto sau confecționarea oglinzilor.

Vă rugăm să respectați regulile de sortare a deșeurilor pentru a proteja mediul înconjurător, să ne bucurăm de o capitală curată, bine amenajată și sigură pentru noi toți și pentru generațiile viitoare.