Dispoziție cu privire la aprobarea tarifelor și a normelor de acumulare pentru colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor municipale din municipiul Chișinău

Dispoziția Primarului General, al Municipiului Chișinău, Ion Ceban. public_publications_38984492_md_304_d Anunțul publicat în Monitorul Oficial Nr 208-216 (8252-8260) PARTEA IV din 15 iulie 2022. Î.M. Regia „Autosalubritate” informează că, începând cu 07.07.2022, sunt în vigoare tarifele pentru colectarea, transportarea și depozitarea deșeurilor din municipiul Chișinău, aprobate prin Dispoziția Primarului General al mun. Chișinău nr.304-d din 07.07.2022: pentru agenții economici – 210,00 …

DETALII >>>

AUTORIZAȚII DE MEDIU PENTRU GESTIONAREA DEȘEURILOR

Genul de activitate: Tratarea deșeurilor. Eliminarea deșeurilor prin depozitare. http://autosalubritate.md/media/autorizatie-pentru-tratare-si-eliminare-prin-depozitare.pdf Genul de activitate: Tratarea deșeurilor. http://autosalubritate.md/media/stația-de-tratare-a-levigatului-28.07.2022.pdf Genul de activitate: Colectarea și transportarea deșeurilor. http://autosalubritate.md/media/autorizatie-de-mediu-pentru-colectare-si-transportare.pdf  

DETALII >>>