4 COMPANIA ȘI-AU DEPUS OFERTELE TEHNICE ȘI FINANCIARE ÎN CADRUL LICITAȚIILOR CU PRIVIRE LA RECULTIVAREA, ÎNCHIDEREA GUNOIȘTEI DE LA CIOCANA ȘI CONSTRUCȚIA UNEI NOI STAȚII DE TRANSFER CU O LINIE DE SORTARE

 

Stop licitație. Î.M. Regia „Autosalubritate” anunță că, joi, 29 februarie, a fost ultima zi în care PARTICIPANȚII  au putut să își depună dosarele.

Astfel, pe platforma electronică de achiziție a Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare (https://ecepp.ebrd.com/delta/noticeSearchResults.html), au fost înregistrate ofertele a patru companii internaționale. Participanții sunt din Grecia, Turcia, Franța, Azerbaidjan, Elveția și Slovenia.

 

Totodată, pentru supravegherea tehnică a lucrărilor, au fost depuse trei oferte de la companii din Letonia, Turcia, România și Spania, precum și din Republica Moldova.

În ambele cazuri, documentația de licitație a fost accesată de peste 100 de companii din țară și de peste hotare.

 

În continuare, în conformitate cu termenii stabiliți în documentația de licitație și în corespundere cu procedurile BERD, se va desfășura evaluarea ofertelor, iar companiile câștigătoare vor fi anunțate în termenii stabiliți.

 

Amintim că, licitația de modernizare a depozitului de deșeuri de la Ciocana prevede:

Lot I: Proiectare și Construcție (Design and Build) lucrări de recultivare și închidere a gunoiștii de la Ciocana, inclusiv instalarea sistemelor de colectare a gazelor de depozit și a levigatului;

Lot II: Proiectarea și construcția unei noi stației de transfer Ciocana, proiectarea și construcția instalației de colectare și sortare separată a deșeurilor reciclabile.

Licitația publică, privind recultivarea și închiderea gunoiștii de la Ciocana a fost lansată la sfârșitul lunii mai 2023. Licitația respectivă este prima și unica de acest fel atât din municipiul Chișinău, cât și din Republica Moldova. Aceasta face parte din Proiectul „Deșeuri Solide Chișinău” și este finanțat de către Primăria Municipiului Chișinău, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții și Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficiență Energetică și Mediu (E5P).

 

Î.M. Regia „Autosalubritate” își exprimă recunoștința față de interesul manifestat de companiile naționale și internaționale pentru acest Proiect, care are ca scop îmbunătățirea condițiilor de mediu și sănătate publică în municipiul Chișinău, contribuind, totodată, și la dezvoltarea sustenabilă a comunității locale.