Servicii persoane fizice

Î.M. Regia Autosalubritate activează pe principii de autogestiune şi autofinanţare.
Activitatea sa are ca scop colectarea şi transportarea deşeurilor menajere.

Tarifele pentru colectarea şi transportarea deşeurilor menajere solide

 1. Serviciile prestate populației orașului Chișinău pentru 1 m3:
  • fără TVA -105, 00 lei
 2. Tariful lunar pentru o persoană:
  • la bloc – 17.50 lei
  • sector particular – 35.00 lei

 

Lista actelor necesare la  încheierea contractului pentru transportarea deşeurilor menajere solide (sector particular)

În cazul că imobilul este dat in exploatare proprietarul prezintă :

 1. Buletinul proprietarului ( copia)
 2. Extrasul din Registrul bunurilor imobile sau Contractul de vînzare –cumpărare a bunului imobil.
 3. Actele ce atestă numărul de persoane care au viza de reședință pe imobilul respectiv și componența de familie(adeverința de la IS CRIS Registru)  (copia)
 4. Procura în cazul lipsei proprietarului (copia)

În cazul că imobilul nu este dat in exploatare proprietarul prezintă :

 1. Buletinul proprietarului ( copia)
 2. Autorizația de construcție a casei (copia)
 3. Certificat de la Direcția Generală Arhitectură Urbanism și Relații Funciare privind atribuirea adresei poștale.(copia)
 4. Procura în cazul lipsei proprietarului (copia)