Retrospectiva activităților de la poligonul de deșeuri solide din comuna Țânțăreni

Poligonul de deșeuri solide din comuna Țânțăreni află în raionul Anenii Noi, la 35 km sud-est de Chișinău și la o distanță de aproximativ 5 km de satul Țânțăreni și 3 km de satul Crețoaia. Aceasta a fost construită în perioada 1984 – 1990, și a fost dată în exploatare în 1990. Poligonul de deșeuri solide din comuna Țânțăreni a activat până în luna ianuarie 2011 și a fost redeschisă în luna iulie 2017.

Poligonul de deșeuri solide din comuna Țânțăreni a fost construit de Institutul IPROCOM, conform proiectului nr. 4439 – 1984, în conformitate cu Standardele de Proiectare și Construcție și Normele Sanitare în vigoare în Uniunea Sovietică în acea perioadă.

Poligonul de deșeuri solide din comuna Țânțăreni are o arie de 25,95 ha. (22,51 ha.) cu o capacitate de până la 44,000,000 m3 deșeuri necompactate. Până la momentul la poligon au fost înhumate circa 23 mln m3, sau 50% din capacitatea planificată. Conform Contractului de concesiune, începând cu anul 2004, pe teritoriul Poligonul de deșeuri solide din comuna Țânțăreni a fost construită o stație de colectare și prelucrare a biogazelor, de către compania ”Biogaz Inter” SRL/”Tevas Gruip” SRL, care la moment nu activează (sunt în insolvabilitate).

Zilnic din mun. Chișinău sunt colectate și transportate/depozitate la Poligonul de deșeuri solide din comuna Țânțăreni aproximativ de 4500 m3 – 5000 m3, ce constituie circa 650 – 700 t.  Anual Întreprinderea colectează circa 1 755 000,0  m3  1 800  000,0 m3 de deșeuri municipale solide (DMS) (2018).  Procedurile operaționale de înhumare a deșeurilor presupun acoperirea a fiecare 2 -3 metri de deșeuri cu un strat de pământ de 0,2 – 0,3 m. Pentru evitarea răspândirii deșeurilor în mediul înconjurător, e nevoie de compactarea acestora, aspect ce se urmărește în strategia de îmbunătățire a practicilor operaționale de gestionare a poligonului.

SCOPUL ȘI EFECTUL COMPACTĂRII:    –  micșorarea volumului deșeurilor depozitate cu circa 30%;    formează și stabilizează corpul poligonului;    reduce mirosul neplăcut (reduce eliminarea biogazelor);    micșorează/reduce răspândirea fracțiunilor ușoare;    reduce pătrunderea apelor de ploaie/pluvial în corpul poligonului, prin ce se reduce poluarea apelor subterane – masa densă a deșeurilor reduce, de asemenea, factorii principali ai impactului lor asupra mediului; prelungește termenul de exploatare a poligonului;  

       În 2011, activitatea de exploatare a Poligonul de deșeuri solide din comuna Țânțăreni a fost sistată, din cauza reclamațiilor făcute de locuitorii satului Țânțăreni, potrivit cărora, poligonul poluează apele subterane. Pretențiile înaintate au fost examinate minuțios în cadrul proiectului BERD/BEI cât și de către organele abilitate din țară. La examinarea pretențiilor menționate s-a ținut cont de situația reală la poligon cât și de alte surse de poluare, cum ar fi un râu din apropiere și gunoiștile neautorizate din jurul satului. Ca urmare sa ajuns la concluzia că unele dintre cele mai grave impacturi negative pretinse ale poligonului de deșeuri din comuna Țânțăreni nu au fost justificate, iar impacturile minore au fost considerate gestionabile. Activitatea Poligonul de deșeuri solide din comuna Țânțăreni a fost reîncepută în iulie 2017 cu luarea măsurilor, în conformitate cu prevederile Contractului de societate civilă nr. 375 din 10.07.2017, care prevede:

 • În lunile noiembrie – decembrie 2017 pe perimetrul poligonului au fost sădiți 300 de puieți de salcâm (3,2 mii lei) . În aprilie 2018 au fost sădiți 200 puieți de salcâm pe perimetrul poligonului și 400 puieți de salcie  pe digul iazului Țânțăreni (6,2 mii lei), iar în noiembrie plantațiile de copăcei au fost înnoite cu 500 puieți de salcâm. În lunile iulie – august 2017, gardul de protecție la poligon a fost restabilit conform proiectului, majorând suprafața  ecranului de protecție pentru excluderea poluării mediului cu fracțiuni ușoare de deșeuri (30,2 mii lei).
 • În scopul prevenirii scurgerii lichidului din camioanele pentru transportarea deșeurilor, acestea sunt transportate la poligon cu autospeciale de gabarite mari, deținând o stare tehnică bună, condiție solicitată la achiziția serviciilor de transportare a deșeurilor de la stația de transfer la poligon – etanșarea spațiului de stocare a deșeurilor în camion (caroserie ermetică), verificarea zilnică a vitezei de circulație a autocamioanelor la Țânțăreni, precum și interzicerea staționării pe teritoriul comunei.
 • Conform prescripțiilor contractuale, Î.M. Regia ”Autosalubritate” a demarat în luna mai 2018 lucrările de reabilitare a bazinului acvatic – care au continuat până în septembrie aceluiași an – în sumă de 180 mii lei.
 • Pentru depozitarea eficientă a deșeurilor în luna iunie curent a fost deschisă o nouă estacadă, care permite micșorarea distanței de împingerea deșeurilor pe corpul poligonului;
 • În scopul ducerii unei evidenței stricte a evidenței volumelor de deșeuri stocate pe corpul poligonului a fost achiziționat un cântar performant, care permite monitorizarea datelor online;
 • Ca rezultat a achizițiilor repetate (3 achiziții) la data de 04.2019 a fot semnat  contractul cu compania SA ”Intehnauca” pentru proiectarea  lucrărilor de consolidare a  digului în sumă de  1 486 682 lei fără TVA.
 • Finanțarea proiectelor de achiziție a compactorului și lucrărilor de consolidare  a digului urmează a fi suportate de către Fondul Național Ecologic al R. Moldova.
 • transferarea anuală în contul juridic al Primăriei comunei Țânțăreni a sumei 6 mln lei până la 01 martie a anului de gestiune;
 • Restabilirea stratului izolator pentru protecția straturilor subterane ale solului în locurile de depozitare a deșeurilor, consolidarea și întreținerea barajului (digului);
 • Executarea permanentă a lucrărilor de acoperire a deșeurilor în staturi izolatoare de pământ (cu grosime de 0,2 – 0,3m, la 2 – 3 m deșeuri), pentru evitarea răspândirii fracțiilor ușoare și prevenirii incendiilor;
 • Respectarea măsurilor de protecție a mediului, prin îndeplinirea lucrărilor de curățare a canalelor de scurgere a apelor pluviale, drenajelor pentru scurgerea filtratului, sistemelor de acumulare a filtratului.
 • În perioada septembrie – octombrie 2018 au fost suplimentar instalate rezervoare cu capacitatea de 200 m3, majorând capacitatea rezervoarelor de acumulare a levigatului până la 500m3. Zilnic se efectuează lucrările de absorbție a filtratului din colectoarele instalate și pulverizarea uniformă a acestuia pe teritoriul poligonului, conform prevederilor de proiect, activități care au exclus revărsarea levigatului pe teritoriile adiacente poligonului. Trimestrial, de către organele abilitate se preiau probe, care nu depășesc normele stabilite;   
 • Din luna septembrie 2019 Î.M. Regia ”Autosalubritate” evacuează gratis deșeurile menajere din comunele Țânțăreni și Geamănă cu autospeciale tip Mercedes și Kamaz.  Suplimentar, la solicitarea Primăriilor locale, au fost implicate autospeciale pentru lichidarea gunoiștilor neautorizate și prestarea serviciilor de asanare a apelor reziduale. Serviciile gratuite prestate în perioada 07.2017 – 08.2019 în sumă totală de 1 516 mii lei.   Urmare a achiziției publice repetate (contractul nr. 16 din 11.02.2019), la 29 mai curent a fost achiziționată stația de tratare a levigatului la prețul de 11,8 mln lei. La data de 01.08.2019 au fost achiziționate servicii de proiectare a lucrărilor de instalare a stației în sumă totală de 547 000 lei, ulterior cărora vor fi achiziționate lucrări de construcție a stației.În lunile iulie – august 2017 au fost efectuate lucrări de lichidare a gunoiștilor formate și evacuarea deșeurilor menajere acumulate din comunele Țânțăreni și Geamănă, cât și spălare a drumurilor, în sumă totală de 299 mii lei.