Reciclarea deșeurilor un nou proiect în curs de dezvoltare ! Conform contractului de imprumut de catre BERD pentru implementarea proiectului ,,Deseuri solide Chisinau,,

Gestionarea eficientă a deșeurilor constă în minimizarea producției de deșeuri, recuperarea, reciclarea, reutilizarea și valorificarea acestora, inclusiv a celor biodegradabile cât și promovarea tehnologiilor moderne în domeniu.Deșeurile sunt privite în mod tradițional ca o sursă de poluare, însă deșeurile bine gestionate pot genera beneficii suplimentare cum ar fi reducerea cererii de resurse naturale, economisirea energiei și a resurselor financiare.

Reiesind din cele scrise Î.M Regia ,,Autosalubritate” va activa intensiv asupra noului proiect ,,reciclarea ,gestionarea dar si transformarea deseurilor în resurse reutilizabile.”

Orice deșeu poate fi reutilizat, reciclat s-au transformat în îngrășământ – este doar o chestiune de sortare corectă și de gestionare adecvată a deșeurilor.

In baza suportului oferit de catre BERD vor fi realizate lucrări privind colectarea selectivă a deșeurilor.

Reciclarea este cea mai bună opţiune după reutilizare. Prin reciclare, bunurile uzate sunt transformate în produse noi, ceea ce contribuie la economisirea resurselor limitate şi la protecţia habitatelor naturale.

Un mediu mai curat incepe cu tine!

Colecteaza separat deseurile de ambalaje!