RECICLĂM, NU POLUĂM!

   Una dintre problemele cu care se confruntă Republica Moldova este gestionarea incorectă a deșeurilor, în special a celor de tipul Echipamentelor Electrice și Electronice (DEEE-uri) și a Bateriilor portabile uzate, denumite în continuare ,,e-Deșeuri’’. Din lipsă de informare și conștientizare, o mare parte a populației continuă să depoziteze\arunce aceste deșeuri periculoase împreună cu restul deșeurilor menajere. Doar împreună avem puterea de a genera o schimbare substanțială și a educa întreaga comunitate. Astfel  Î.M Regia „ Autosalubritate„ îndeamnă toți cetățenii să participe în cadrul proiectuui cu mesajul ecologic „ Colectarea și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice (DEEE)”.

Prin intermediul proiectului „ Oraș curat cu e-deșeuri reciclate”, se propune să se asigure locuitorii mun. Chișinău cu o rețea de colectare a e-deșeurilor, inclusiv asigurarea posibilității ultimului deținător al deșeurilor de a le putea preda gratuit asociației, pentru a putea fi ulterior supuse reciclării, în acest mod contribuind direct la reducerea cantității de deșeuri depozitate la groapa de gunoi, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, rezultate din deșeurile nevalorificate și implicit la protejarea mediului înconjurător și a sănătății populației.