Pe teritoriul Necropolei de animale s-a început amenajarea Centrului de prelucrare a biomasei

Pe teritoriul Necropolei de animale s-a început amenajarea Centrului de prelucrare a biomasei, proiect desfășurat de către Centrul Experimental ”Prometeu” SRL în conlucrare cu Direcția General Locativ-Comunală și Amenajare și Î.M. Regia ”Autosalubritate”.
Proiectul presupune prelucrarea masei biologice cu ajutorul inoculantului microbian probiotic EMA & Bokashi, microelemente certificate european, în urma acestor lucrări se va obține compost.