Participarea conducerii ÎM Regiei ”Autosalubritate” la Forumului Investițional Chișinău, ediția I.

 

La 30 mai a.c., și-a demarat activitatea ediția I a Forumului Investițional Chișinău, care are drept scop atragerea fluxurilor investiționale pe domenii cu potențial de dezvoltare în municipiul Chișinău, la care au participat și reprezentanții întreprinderii noastre.

Forumul a fost deschis de către Primarul general interimar, Ruslan Codreanu, care și-a exprimat convingerea că prin Forumul Investițional Chișinău, municipalitatea va putea atrage mai multe investiții private și parteneriate publice-private, prin participarea  activă a elitelor companiilor locale cât și din afara țării.

  

Agenda Forumului a fost structurată pe paneluri de discuții la care s-au abordat tematici privind intensificarea fluxurilor de capital, sporirea interesului investitorilor străini asupra economiei orașului, cu potențial de dezvoltare, precum și experiențe de management  inovativ utilizat la întreprinderile  municipale.

La panelul ” Întreprinderile municipale ca instrument de îndeplinire a obiectivelor administrației publice locale” a participat și prim adjunct al directorului dl. Gr. Roic, care a prezentat mecanismele  strategice de dezvoltare inovativă aplicate de conducerea întreprinderii ÎM Regia ”Autosalubritate” pe parcursul ultimului an de gestionare.

 

    

La eveniment au participat reprezentanții conducerii  Guvernului R. Moldova și Primăriei municipiului Chișinău, direcțiilor și întreprinderilor  municipale, participanți din Ucraina, Suedia, România, Lituania, Marea Britanie, China, Coreea, Armenia și Danemarca, delegații oficiale ale orașelor înfrățite cu Chișinăul, comunități locale, investitori străini și locali, mediul academic etc.

În cea de-a II-a zi a Forumului, participanții urmează să efectueze  vizite de documentare în cadrul întreprinderilor municipale, inclusiv și în întreprinderea noastră.