Lege Nr. 209

LEGE Nr. 209  din  29.07.2016 privind deşeurile.
Publicat : 23.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 459-471 art Nr : 916 . Data intrarii in vigoare : 23.12.2017.

Visionare text în limba  de Stat  / Rusă.