Informaţie de contact

DIRECTOR

Igor GÎRLEA

 

Î.M. Regia „Autosalubritate”
Cod fiscal: 1004600028447
Cod TVA: 0500052

Rechizite bancare:

IBAN: MD74ML000000002224817283
Banca: BC”Moldindconbank” SA
Codul bancii: MOLDMD2X330

Telefoane de contact:

Anticamera: (022) 74-68-42, (022) 74-09-19, fax (022)58-28-69
Dispecerat: (022) 74-75-20
Contabilitate: (022) 74-06-50
Secția contracte și reclamații: (022) 74-06-72

E-mail:

inforegiaauto@gmail.com

Adresa:

MD 2069
mun. Chișinău,
str. 27 martie 1918 nr. 14