În atenția locuitorilor mun. Chișinău !

Vă aducem la cunoștință, că pe str. V. Alecsandri și  O. Goga din mun. Chișinău, de către persoane necunoscute, din motive huliganice, au fost vandalizate și arse tomberoanele de acumulare a deșeurilor.

În urma acestor acțiuni au fost înscrise pagube materiale aduse întreprinderii noastre.

Circumstanțele celor întâmplate urmează a fi investigate.

Conform prevederilor art. 154 (2), faptele de nerespectare a modului stabilit de colectare, depozitare, ardere, neutralizare şi evacuare menajere şi de altă natură, care au creat pericolul poluării mediului se sancţionează cu amendă de la 24 la 48 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

Îndeamnăm cetățenii să fie prudenți, să nu recurgă la acțiuni de igienizare prin ardere și să nu arunce la întâmplare surse de foc.

Totodată, vă informăm, că pe str. 31 august 55, 15 și București 20 a fost depozitat nisip și materiale de construcții la platourile amenajate special pentru deșeurile menajere.

Vă atenționăm că cei care aruncă gunoiul la nimereală, în final se vor alege cu amenzi .

În acest context vă relatăm, în mai multe zone publice din capitală vor fi efectuate verificări pentru  identificarea persoanelor care aruncă gunoiul la întâmplare.

Astfel, municipalitatea își dorește să lupte cu depozitarea deșeurilor in locuri neautorizate.