Hotărâre privind respingerea cererii de judecată depusă de către dl. Vasile Gorea