Despre Î.M. Regia „Autosalubritate”

Istoricul întreprinderii

ÎM Regia ”Autosalubritate” a fost creată în baza trustului ”Sanocistca” din orașul Chișinău, la 05.02.1945, conform ordinului Comisariatului popular de servicii comunale al RSSM.

Pe atunci trustul era format din 40 de lucrători, care evacuau deșeurile cu 14 căruțe la periferia orașului. Primul director al întreprinderii, dl P.V. Znamenschii a implementat metoda evacuării deșeurilor de la cea manuală la cea mecanizată. În acea perioadă au si apărut autospecialele de marca ZIL-5, GAZ AA, GAZ – 51.

Inițial trustul era localizat pe str. Cuibîșev nr. 2, iar din 1974 s-a stabilit cu sediul pe str. Kahovscaia nr.14, unde se află până-n prezent, schimbîndu-se doar denumirea străzii – 27 martie 1918.

În decurs a 73 de ani de la înființarea întreprinderii au activat următorii directori: Znamenschii P.V., Uveatchin C.I., Maslov N.V., Chișinevschii S. Iu., Ădemeanu E. Iu., Lopațchii V. A., Dic L. I., Caznaceev V. S., Maniv T. S.,  Eugeniu Axentiev, Dumitru Vulpe  și actualul director al ÎM Regia ”Autosalubritate” dl. Igor Gîrlea.

În prezent la ÎM Regia ”Autosalubritate” activează 350 persoane, inclusiv 35 femei.

Descrierea întreprinderii

Î.M. Regia „Autosalubritate” este întreprindere autogestionară, care funcţionează în componenţa Direcţiei generale locativ – comunale și amenajare a municipiului Chişinău.

Activitatea de bază a întreprinderii:

 • colectarea şi transportarea deşeurilor menajere solide
 • prelucrarea şi înhumarea deşeurilor menajere solide la gunoiştea municipală.

Activitate suplimentară – întreținerea obiectivelor de amenajare:

 •  necropola de animale
 •  veceele publice
 •  orologiul municipal.

Sectoarele şi subdiviziunile:

 •  Aparatul administrativ
 •  Serviciul exploatare
 •  Serviciul tehnic
 •  Serviciul gospodărie
 •  Staţia de transbordare a deşeurilor
 •  Gunoiştea municipală
 •  Necropola de animale
 •  Veceele publice.

Î.M. Regia „Autosalubritate” prestează serviciile de colectare şi transportare a deşeurilor menajere la gunoiştea municipală. Zilnic din oraş sunt evacuate circa 5000 m3 deşeuri menajere. Transportarea deşeurilor este organizată şi în zilele de odihnă, sărbători, iar centrul oraşului este salubrizat permanent în două schimburi. Pentru îndeplinirea serviciilor sunt implicate 92 unităţi de transport. Parcul de maşini se înnoeşte permanent cu autocamioane speciale noi de o capacitate mai mare. În oraş sunt instalate peste 10000 containere pentru acumularea deşeurilor. Permanent containerele se repară şi se vopsesc, iar cele deteriorate se înlocuiesc cu altele noi.

La întreprindere se acordă atenţia cuvenită şi condiţiilor de muncă ale lucrătorilor. Atelierele de reparaţii, blocurile de producere, vestiarele şi camerele de baie corespund cerinţelor tehnico-sanitare. Angajaţilor li se eliberează haine speciale pentru protecţia sanitară, estetice şi comode în lucru. În fiecare an este organizat controlul medical profesional centralizat.