COMUNICAT DE PRESĂ din data de 19 mai 2020 al Î. M. REGIA „AUTOSALUBRITATE”

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Î. M. REGIA „AUTOSALUBRITATE”

 str. 27 Martie 1918, nr. 14, municipiul Chişinău, Republica Moldova, MD-2069;
tel.: (022) 746-842,  tel.: (022) 740-919; e-mail: inforegiaauto@gmail.com

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Prin prezenta, Întreprinderea Municipală Regia „Autosalubritate” anunță publicul despre faptul că a identificat persoana, care a întocmit în perioada iulie 2019 – aprilie 2020 adresări anonime, ce conțin informații false și denigratoare despre Întreprindere și administrația acesteia, expediate și publicate de sursele mass-media, precum și multiplelor adresări la organele de drept ale R. Moldova, privind pretinsele acțiuni ilegale ale administrației Î.M. Regia „Autosalubritate”.

Astfel, persoana dată este cet. Alexandru Dumbrăveanu, ce a activat în perioada 21.03.2018 – 21.03.2020 în calitate de șef al Secției Debitori și Reclamații a Î.M. Regia „Autosalubritate”, fiind eliberat din funcția deținută în legătură cu neprelungirea contractului de muncă.

Așa, în urma cercetării conținutului calculatorului, USB disk portabil și a USB Flash (mijloace tehnice ce aparțin Î.M. Regia „Autosalubritate”), deținute și utilizate doar de către dl Alexandru Dumbrăveanu, s-a stabilit că ultimul a întocmit multiple adresări din numele cet. V.Gorea, adresări anonime din numele angajaților întreprinderii, expediindu-le în adresa organelor de resort și a surselor de informare în masă, care conțin informații false și denigratoare, precum și documente care au fost transmise la diferite organe de drept, în baza cărora au fost pornite verificări la Întreprindere (Inspecția Financiară, Ministerul Afacerilor Interne (SPIA), Procuratura mun. Chișinău, Centrul Național Anticorupție, Inspecția Muncii, Ministerul Finanțelor).

Mai mult, s-a constatat și faptul că Alexandru Dumbrăveanu, a întocmit din numele conducerii și angajaților Serviciului Protecție Internă și Anticorupție a MAI, scrisoarea adresată dnei N. Gavriliță, Ministru al Finanțelor, semnatar fiind SPIA MAI, situație inadmisibilă, or, un serviciu specializat cum este SPIA MAI, nu a fost creat pentru a activa la dorința unei persoane civile, în cazul dat cet. Alexandru Dumbrăveanu, cu atît mai mult să semneze și să expedieze acte întocmite de acesta altor instituții de stat.

Totodată, Î.M. Regia „Autosalubritate” consideră că, sursele de informare în masă, au obligația de a verifica veridicitatea informațiilor anonime parvenite în adresa lor pînă la publicare, întru a nu fi admisă denigrarea imaginii unor Întreprinderi sau altor persoane, în baza unor declarații anonime, neconfirmate și false, precum și informarea eronată a publicului larg.

Mai jos, Î.M. Regia „Autosalubritate” Vă prezintă lista actelor și documentelor create de Alexandru Dumbrăveanu, fost șef al Secției Debitori și Reclamații din cadrul Î.M. Regia „Autosalubritate”:

 1. Proiectul Denunțului (repetat) scris pe numele Procurorului al R. Moldova despre nelegiuirile comise de directorul Î. M. Regia „Autosalubritate”, cet. E. Axentiev, semnatar fiind indicat V. Gorea (pe 11 file, creat la 06.12.2019);
 2. Информация о муниципальном предприятии Режия «Аутосалубритате» города Кишинёва (pe 2 file, creat pe 17.11.2019).
 3. Articol În atenția Redacții TV 8, articol (pe 1 filă, creat pe 22.01.2020).
 4. Poza scrisorii nr.17-2/18-11553 din 20.11.2018, remisă de Procuratura Republicii Moldova, în adresa Î. M. Regia „Autosalubritate”, (efectuată cu camera smartfonului de model Iphone 7+ la data de 09.12.2019).
 5. Concluzionări referite conținutului Raportului financiar executat de Inspecția Financiară a Ministerului Finanțelor (executor Anastasia Lungu) în perioada aprilie-mai 2018 a activității Î.M. Regia ”Autosalubritate” (pe 4 file, creat 30.12.2019).
 6. Concluzionări referite conținutul Raportului financiar executat de Inspecția Financiară a Ministerului Finanțelor(executor Anastasia Lungu) în perioada iulie – august 2019, la solicitarea MAI pe faptul încălcărilor de legislaţie comise la Întreprinderea Municipală Regia ”Autosalubritate” (pe 8 file, creat pe 30.12.2019).
 7. Scrisoare adresată domnului Alexandru Stoianoglo, Procuror general al Republicii Moldova (pe 12 file, creat pe 15.11.2019).
 8. Scrisoarea adresată domnului Ruslan Codreanu, Primar general al mun. Chișinău, nr. 08/511 din ” 22 ” martie 2019 (pe 1 filă, creat pe 22.02.2019).
 9. Notă informativă cu referință la activitatea ilegală a directorului Î.M. Regia ”Autosalubritate”, cet. Eugeniu Axentiev (pe 11 file, creat pe 07.09.2019).
 10. Concluzionări referite conținutul Raportului financiar executat de Inspecția Financiară a Ministerului Finanțelor (iulie – august a.c.) la solicitarea MAI pe faptul încălcărilor de legislaţie comise de directorul Întreprinderii Municipale Regia ”Autosalubritate”, cet. Eugeniu Axentiev (pe 10 file, creat pe 19.09.2019).
 11. Poza scrisorii nr.1565-01/18 din 09.11.2018, remisă de Î. M. Regia „Autosalubritate” în adresa Procuraturii a mun. Chișinău, (efectuată cu camera smartfonului de model Iphone 7+ la data de 09.12.2019).
 12. Poza scrisorii nr.34/11-30117 din 05.11.2019, remisă de la Direcția generală urmările penală a MAI în mai multe adrese, inclusiv în adresa lui V. Gorea (efectuată cu camera smartfonului la data de 13.12.2019).
 13. Информация о муниципальном предприятии Режия «Аутосалубритате» города Кишинёва (pe 2 file, creat pe 17.11.2019).
 14. Scrisoare adresată Primarului general al mun. Chișinău, privind eliberare lui Al. Dubrăveanu (pe 2 file, creat pe 23.03.2020).
 15. Scrisoare adresată Inspecției Muncii, privind eliberare lui Al. Dubrăveanu (pe 2 file, creat pe 23.03.2020).
 16. CV al lui Al. Dumbrăveanu (pe 3 file, cu ultimele modificări a conținutului la 18.07.2019).
 17. Scrisoare adresată Dlui Dinar Cojocaru, consilier municipal și Primarului general al mun. Chișinău, dlui Ion Ceban, semnatar fiind indicat V. Gorea (pe 11 file, creat la 12.11.2019).
 18. Denunț repetat, adresat Procurorului general al R. Moldova (pe 11 file, creat la 06.12.2019).
 19. Scrisoare adresată în adresa redacției www.cotidianul.md, semnatar fiind indicat V. Gorea (pe 4 file, creat la 28.07.2019).
 20. Scrisoare adresată în adresa dlui M. Lupu, președinte al Curții de Conturi semnatar fiind indicat V. Gorea (pe 10 file, creat la 04.02.2020).
 21. Scrisoare adresată în adresa dnei Ig. Grigoriu, deputat în Parlamentul R. Moldova, semnatar fiind indicat V. Gorea (pe 4 file, creat la 16.10.2019).
 22. Scrisoare adresată în adresa dlui M. Lupu, președinte al Curții de Conturi, semnatar fiind în numele angajaților Î.M. Regia „Autosalubritate” (pe 11 file, creat la 04.02.2020).
 23. Scrisoare adresată dnei N. Gavriliță, Ministru al Finanțelor (pe 11 file, creat la 19.09.2019).
 24. Scrisoare adresată dnei N. Gavriliță, Ministru al Finanțelor, semnatar fiind de la SPIA MAI (pe 11 file, creat la 17.12.2019).
 25. Scrisoare adresată dnei N. Gavriliță, Ministru al Finanțelor, (pe 8 file, creat la 19.12.2019).
 26. Scrisoare adresată dlui A. Nastase, Ministru MAI, (pe 5 file, creat la 19.09.2019).
 27. Scrisoare adresată dlui P. Voicu, Ministru MAI, semnatar fiind indicat V. Gorea ( pe 11 file, creat la 15.11.2019).
 28. Scrisoare adresată Primarului general al mun. Chișinău, dlui Ion Ceban dlui Dinar Cojocaru, consilier municipal, semnatar fiind indicat V. Gorea (pe 11 file, creat la 12.11.2019).
 29. Scrisoare adresată Procurorului general interimar al mun. Chișinău, dlui Dumitru Robu, semnatar fiind indicat V. Gorea (pe 10 file, creat la 07.19.2019).
 30. Scrisoare adresată Procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, dlui Viorel Morari, semnatar fiind indicat V. Gorea (pe 11 file, creat la 19.10.2019).
 31. Scrisoare adresată dnei N. Gavriliță, Ministru al Finanțelor și dlui A. Nastase, ministru MAI, semnatar fiind indicat V. Gorea (pe 6 file, creat la 16.10.2019).
 32. Scrisoare adresată dlui S. Pușcuța, Ministru al Finanțelor, semnatar fiind indicat V. Gorea (pe 11 file, creat la 15.11.2019).
 33. Proiect de scrisoare, cu denumirea „ Ziar”, semnat – oamenii de la gunoaie, (pe 1 filă, creat la 06.02.2020).

Lista surselor mass-media, unde au fost publicate scrisorile anonime, create și expediate de către Alexandru Dumbrăveanu, privind pretinsele acțiuni ilegale ale Î.M. Regia „Autosalubritate”:

https://tv8.md/2020/01/20/video-cauta-solutii-prin-scrisori-anonime-directorul-de-la-autosalubritate-acuzat-de-mai-multe-nereguli/

https://tv8.md/2020/03/10/un-consatean-al-presedintelui-igor-dodon-vicedirector-pe-marketing-la-regia-autosalubritate/

https://www.realitatea.md/surse-un-consatean-al-pre-edintelui-igor-dodon-numit-in-func-ia-de-director-al-regiei-autosalubritate-candidatura-trimisa-de-sus_106956.html

https://www.realitatea.md/angaja-ii-regiei-autosalubritate-intra-i-in-omaj-tehnic-vor-primi-65prc-din-salariu-oamenii-de-la-gunoaie-se-adreseaza-pre-edintelui_108402.html

https://www.realitatea.md/epopeea—-oamenilor-de-la-gunoaie—-continua–seful—-autosalubritate—-spune-una-la-adunarea-cu-soferii-si-alta-la-sedinta-primariei–e-convins-ca-scrisoarea-nu-e-scisa-de-soferi_104876.html

https://www.realitatea.md/oferii-de-la-autosalubritate-se-plang-primarului-pe-condi-iile-proaste-de-munca-i-salariile-mari-ale-efilor-nu-suntem-soco-i-de-oameni-ceban-nu-le-raspunde_104753.html

https://www.realitatea.md/seful-de-la—-ausalubritate—-spune-ca-cineva-vrea-sa-i-ia-locul–a-invitat-primarul-sa-verifice–daca-e-adevarat-ce-scrie-in-scrisoarea-anonima_104848.html

https://noi.md/md/capitala/angajatii-autosalubritate-despre-nelegiuirile-fostului-sef

https://omg.md/posts/stavlennik-silvii-radu-poluchaet-v-primarii-zarplatu-bolee-50-tysyach-leev-v-mesyats

https://point.md/ru/novosti/obschestvo/direktor-autosalubritate-poluchaet-zarplatu-bolee-50-tysiach-leev-v-mesiats

https://www.zdg.md/stiri/politic/seful-de-la-regia-autosalubritate-ridica-un-salariu-lunar-de-45-000-de-lei-lista-cu-salariile-directorilor-intreprinderilor-municipale/

https://www.zdg.md/importante/doc-seful-de-la-autosalubritate-acuzat-ca-intimideaza-angajatii-care-nu-au-participat-la-actiunile-pdm/

 

 Î.M. Regia „Autosalubritate”