APEL LA RESPECTAREA LEGII!

Prin prezenta declarație, Î.M. Regia „Autosalubritate” face apelul public, inclusiv către instituțiile responsabile și societatea civilă, să intervină întru respectarea legislației în vigoare, în contextul celor menționate mai jos.

Î.M. Regia „Autosalubritate”, are dreptul exclusiv de colectare și transportare a deșeurilor din orașul Chișinău, în baza Deciziilor Consiliului Municipal Chișinău, nr.12/3 din 23.07.2020 și nr 2/17 din 31 martie, Legea nr.1402 din 24.10.2002 privind serviciile publice de gospodărie comunală. În acest sens, Legea serviciilor publice de gospodărie comunală,  prevede dreptul exclusiv al CMC de a organiza serviciul de colectare, prin intermediul subdiviziunilor municipale, acest fapt fiind în concordanță cu Legea Concurenței.

Adițional, Î.M. Regia „Autosalubritate”, activează în baza tarifelor aprobate de Consiliul Municipal Chișinău prin Decizia nr.6/6 din 04 iulie 2017. În corespundere cu legislația în vigoare, nici un prestator nu are dreptul să stabilească alte tarife, decât cele aprobate de CMC. Î.M. Regia „Autosalubritate”, din tarifele colectate gestionează tot sistemul de deșeuri municipale ( depozitul Țânțăreni, stația de tratare a levigatului din comuna Țânțăreni, stația de transbordare din municipiul Chișinău). Î.M. Regia „Autosalubritate” depune maxim efort pentru eficientizarea lucrului și repartizarea corectă a veniturilor, nefiind axată pe obținerea profitului.

În acest context, actualmente, pe piață, a apărut un agent economic, care, în viziunea noastră, contrar prevederilor legale, sus menționate, prestează servicii de colectare a deșeurilor municipale.

Dezvoltând cele menționate, compania în cauză, în baza informațiilor pe care le deținem, nu are nici un raport/relație juridică cu Municipiul Chișinău, deși legea prevede că doar Consiliul Municipal, desemnează operatorii de gestionare a deșeurilor.

Tot în același context, compania în cauză, își stabilește și propriul tarif, ignorând tarifele stabilite de municipalitate.

Anterior, această companie a participat într-un proiect-pilot cu Primăria Municipiului Chișinău, în cadrul căreia  Î.M. Regia „Autosalubritate”, le transporta gratis deșeurile spre sortare. Din câte cunoaștem, însăși ei au refuzat să mai sorteze deșeurile transportate către ei, deși toate deșeurile reciclabile erau vândute de ei către terți, iar veniturile lor, doar la ei și rămâneau.

Înțelegerea noastră este că, după ce au reziliat proiectul- pilot cu municipiul Chișinău, din propria inițiativă, și după ce Î.M. Regia „Autosalubritate” și administrația publică locală au semnat un proiect investițional „Deșeuri solide Chișinău”, menit să modernizeze integral sistemul de gestionare a deșeurilor municipale, compania în cauză a început activitatea de colectare a deșeurilor anume pentru a periclita implementarea proiectului în cauză.

La moment, compania vizată contestă, în instanța de judecată, inclusiv prin interpuși, dreptul exclusiv al Î.M. Regia „Autosalubritate” de a colecta deșeurile de pe teritoriul orașului Chișinău. Compania, fără a aștepta hotărârea instanțelor de judecată, și chiar înainte de a se adresa în instanță, prestează servicii de colectare a deșeurilor. În viziunea noastră, aceasta este o dovadă în plus  că agentul privat vizat  nici nu avea de gând să respecte legislația.

Mai mult ca atât, acțiunile agentului economic și interpușilor lui, creează impedimente în procesul de implementare a proiectului „Deșeuri solide Chișinău”, finanțat de către  Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții, Fondul Parteneriatului Europei de Est pentru Eficiență Energetică și Mediu (F5P), precum și, de către Primăria Municipiului Chișinău.

Pentru a contracara acțiunile prezentate agentului privat, pe care le calificăm ilegale, Î.M. Regia „Autosalubritate”, a sesizat Agenția de Mediu, Inspectoratul pentru Protecția Mediului și Consiliul Concurenței. Prin sesizările noastre am solicitat tragerea la răspundere a acestui întreprinzător.  Așteptăm acțiunile instituțiilor în acest sens.

Vrem să accentuăm, că Î.M. Regia „Autosalubritate” susține inițiativa și eforturile de sortare a deșeurilor, astfel încât tot mai puține deșeuri să fie depozitate. În același timp, considerăm că nu putem vorbi despre protejarea mediului prin sortare, atâta timp, cât acțiunile celor care sortează nu se încadrează în limitele legislației.

NOTA BENE: informația prezentată reprezintă poziția exclusiv al Î.M. Regia „Autosalubritate”, iar aprecierea juridică va fi dată de instanța de judecată și/ sau instituțiile abilitate.