75 de ani de activitate ÎM Regia „Autosalubritate”

Cu prilejul celei de-a 75-a aniversări de activitate a Întreprinderii Municipale Regia „Autosalubritate” 

75 de ani de activitate pentru orice companie este o vârstă, o experienţă, o reputaţie profesională şi un nume afirmat.

Întreprinderea Municipală Regia „Autosalubritate” a fost fondată în baza Trustului din or. Chișinău „Sanocistca” la 5 februarie 1945, conform ordinului nr. 12/R al Comisariatului popular de servicii comunale al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești.

Cu această ocazie specială, ne face o deosebită plăcere să menționăm, că de-a lungul acestor ani, o viață de om matur, angajații Î.M. Regia „Autosalubritate” și-au îndeplinit conștiincios atribuțiile ce le revin, manifestând un devotament corporativ și spirit înalt de responsabilitate în prestarea serviciilor calitative de transportare a deșeurilor din municipiul Chișinău.

Cu prilejul aniversării felicităm colectivul Î.M. Regia „Autosalubritate” pentru rezultate fructuoase obținute pe parcursul acestor ani, urându-i mulţi ani, stabilitate şi noi ascensiuni în dezvoltarea și îmbunătățirea serviciului de evacuare a deșeurilor din municipiul Chișinău. Și nu în ultimul rând, mulțumim familiilor tuturor angajaților pentru susținere și răbdare, le dorim sănătate, bucurii și realizări frumoase.

Î.M. Regia „Autosalubritate” a demonstrat că merită încrederea şi fidelitatea beneficiarilor de servicii, aprecierea înaltă a instituțiilor ierarhic superioare şi locul de frunte în topul celor mai importante întreprinderi din municipiul Chișinău.

Cu respect,

 

Administrația Î.M. Regia „Autosalubritate”